Działania PR dla SCITT

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii to projekt realizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Jest to model wsparcia dla innowacyjnych studentów. SCITT w swoich działaniach wykorzystuje potencjał uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu (np. inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii ).

Nasze działania obejmują:

  • Media relations (redagowanie informacji prasowych, budowanie relacji z mediami lokalnymi, biznesowymi i edukacyjnymi, inicjowanie wywiadów).
  • Web Communications (przygotowywanie treści i wysyłka newsletterów oraz mailingów, tworzenie treści na profilu SCITT na Facebooku, redagowanie aktualności na stronie internetowej).
  • Kampanie promocyjne (redagowanie i publikowanie artykułów sponsorowanych, przygotowanie koncepcji reklam telewizyjnych i radiowych, wynajęcie citylightów w atrakcyjnych lokalizacjach).
  • Pomoc w organizacji konferencji i warsztatów.
  • Dostarczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych (gadżety , broszura, stoisko).