Debata o przedsiębiorczości akademickiej

6 marca 2014 roku odbyła się konferencja „Kierunek Innowacja”. Jej organizatorem było Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Nasza agencja aktywnie pomagała w organizacji tego wydarzenia.

Vision Consulting Group pomogło SCITT w kontaktach z prelegentami reprezentującymi różne środowiska: prawnicze, naukowe, studenckie oraz administracji publicznej. Ich wystąpienia pozwoliły zaproszonym gościom na zapoznanie się z tematem przedsiębiorczości akademickiej z różnych perspektyw.

Dzięki naszym działaniom z zakresu media relations konferencją zainteresowały się także wielkopolskie media.

Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, jakie efekty przyniosła trzyletnia działalność SCITT, a także poznać perspektywy dla współpracy nauki i biznesu, jakie daje nowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” i program „Horyzont 2020”.

← powrót do aktualności