Działania PR dla Projektu SCITT

Od 25 kwietnia 2013, wskutek wygranego przetargu, odpowiadamy za Public Relations oraz obsługę i organizację akcji promocyjnych Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – projektu realizowanego przez PAIP.

W zakres obowiązków VCG wchodzi media relations oraz kompleksowa obsługa i organizacja akcji promocyjnych, takich jak kampania w mediach i na wielkopolskich uczelniach, kampania na nośnikach citylight, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, a także przygotowanie i emisja artykułów sponsorowanych.

SCITT to model wsparcia innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów, wykorzystujący do tego celu potencjał uczelni i instytucji otoczenia biznesu typu inkubatory przedsiębiorczości, czy centra transferu technologii. Misją Projektu jest przede wszystkim działanie na rzecz wsparcia innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów oraz wykorzystanie ich potencjału w celu nawiązania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Więcej informacji o Studenckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii można znaleźć na stronie www.scitt.paip.pl
Umowa obowiązuje do marca 2014.

← powrót do aktualności