pwn.pl Fizyka jest Ciekawa

Koordynujemy działania Public Relations oraz promocyjno –reklamowe projektu „Fizyka jest ciekawa” realizowanego przez pwn.pl. Obecnie odpowiadamy za promocję konferencji podsumowującej program, która odbędzie się 24-26 marca w Jesionce. Dbamy m.in. o kontakt z patronami medialnymi projektu oraz obsługę prasową konferencji.

Projekt „Fizyka jest ciekawa” jest realizowany od grudnia 2009 r. Bierze w nim udział 70 szkół z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.  W ramach projektu szkoły otrzymały laptopy, drukarki oraz nowoczesne urządzenia SONDa. Urządzenia pozwalają na przeprowadzanie wielu doświadczeń, m.in. z zakresu pomiarów natężenia prądu elektrycznego, pomiarów napięcia, wyznaczania oporu elektrycznego żarówki, badania wpływu temperatury na opór metali, czy wyznaczania sprawności transformatora. Integralną częścią zestawu jest oprogramowanie zawierające opisy doświadczeń i ciekawą prezentację teorii. Umożliwiają także wizualizację przeprowadzanych doświadczeń na monitorze komputera. W ramach projektu w liceach powstały koła naukowe, które raz w semestrze są wizytowane przez pracowników naukowych z uczelni wyższych.

www.fizykajestciekawa.pl

← powrót do aktualności