Projekt „Ja w Biznesie”

„Ja w Biznesie” to projekt, który wspólnie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, prowadzimy od początku 2009 roku. Jego idea jest spójna z naszą fascynacją przedsiębiorczością, tym razem jednak siły skierowaliśmy ku studentom.

Z ulotkami, plakatami, informacjami prasowymi, a wreszcie i z punktem informacyjnym i wielkim zapałem pojawialiśmy się przez dwa miesiące w umysłach studentów i na wielkopolskich uczelniach wyższych. Po co? By namawiać, motywować i rozpalać płomyk przedsiębiorczych nadziei w sercach tych młodych ludzi.
Godziny spędzone na uczelnianych korytarzach zostały uwieńczone wyłonieniem 82 najwybitniejszych osób spośród kilkuset, które wzięły udział w konkursie.

Teraz na naszych zwycięzców czekają szkolenia zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe podczas których będą mieli okazję stanąć oko w oko z nową wiedzą oraz poznać innych, równie zdolnych i otwartych na wyzwania studentów. Pierwsze szkolenia ruszają już w listopadzie, a główne nagrody – bony na wybrane przez siebie studia podyplomowe, rozdane zostaną na początku 2010 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie konkursu: www.jawbiznesie.pl

← powrót do aktualności